A-Judo (Aangepast)

A-judo (Aangepast judo) is judo dat speciaal gericht is op mensen met een beperking (“Gehandicapten-judo”). Deze beperkingen kunnen zeer uiteenlopend zijn, en kunnen zowel op lichamelijk alsook op sociaal of geestelijk vlak (of een combinatie hiervan) liggen. In vergelijking met het reguliere judo is het reglement van het A-judo aangepast aan de soort beperking. De unieke kenmerken van de sport worden gebruikt om de mens te leren zich op een sportieve manier verder te ontwikkelen.

De A-judoka’s trainen bij J.C. Nuth mee met een andere groep. Deze groep traint op donderdag van 19.00-19.45 te Schimmert.

Heeft u vragen, schroom dan niet om deze vragen te stellen aan trainer Frans Brouwer (06-22504361).

Judo ontwikkelt… de geest

Vanwege de duidelijke regels is judo een hele gedisciplineerde sport. Stoeien doe je samen en dus is samenwerken en het dragen van verantwoordelijkheid (zowel voor jezelf als de ander) van groot belang in het judo. Van hieruit ontstaat wederzijds respect. Het is de sport bij uitstek om agressie te leren beheersen; er kan fanatiek gestoeid worden, zonder elkaar hierbij pijn te doen. Tevens wordt er hard gewerkt aan de concentratie en het doorzettingsvermogen; de judoka leert doelen te stellen en hieraan te werken. Bewegen van het lichaam vraagt beweging van de hersenen; meer controle over het bewegen geeft zodoende ook een betere structuur in het denken. Vallen en opstaan leer je in het judo spelenderwijs, zowel letterlijk als figuurlijk.

Judo ontwikkelt… het lichaam

Judo is een hele dynamische sport, waarbij het hele lichaam getraind wordt. In het judo wordt tegemoet gekomen aan de sterke bewegingsdrang van kinderen. Kracht, souplesse, snelheid, coördinatie en evenwicht worden ontwikkeld op een ontspannen manier, evenals de oriëntatie in de ruimte. Kenmerkend voor het judo is het fysieke contact, het valbreken en het voortbewegen op de grond. Dit maakt judo tevens zo geschikt voor mensen met een beperking. De judoka ontwikkelt zijn lichaamsbeheersing waarbij zijn lichaamsbesef gelijktijdig groeit.

Judo ontwikkelt… vertrouwen

Door de ontwikkeling van geest en lichaam, groeit het vertrouwen in het eigen kunnen. De mens komt sterker in zijn schoenen te staan, hetgeen goed is voor zijn zelfvertrouwen. Door het samenwerken, samen bewegen en samen judo beleven, leer je ook op de ander te vertrouwen. Hierdoor groeit ook het contact van mens tot mens op sociaal vlak.

De trainers Frans Brouwer en Ruud Deneer

De trainingen worden verzorgd door Frans en Ruud; alle twee zijn zij rijkserkende en opgeleide judoleraren van de Judo Bond Nederland. Zij volgen geregeld applicatiecursussen die speciaal georganiseerd worden voor judoleraren die judoka’s met een beperking begeleiden. Frans is hiernaast opgeleid als Judoleraar in de Zorg.
De trainers zijn al jaren met A-judoka’s bezig en hebben met deze judoka’s ook al diverse (nationale) successen behaald. Frans is mede-examinator bij de zwarte-bandexamens voor judoka’s met een beperking. Tevens is Frans voorzitter van de “Districts Commissie A-judo”. Deze commissie is door hem opgericht met het doel meer aandacht te schenken aan de judoka met een beperking binnen het district Limburg.

Heeft u vragen, stel deze dan gerust aan Frans.